Tin Quỹ ĐTPT

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

 •   10/01/2024 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh (gọi tắt là Quỹ) thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có yêu cầu, bức xúc kịp thời phản ảnh về Quỹ Đầu tư phát triển để chúng tôi tiếp nhận và xử lý, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người quản lý, người lao động tại đơn vị.
Thông báo mời chào giá cung cấp máy Photocopy

Thông báo mời chào giá cung cấp máy Photocopy

 •   08/12/2023 04:57:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh có nhu cầu trang bị 01 máy Photocopy với các yêu cầu như sau:
Kiểm tra định kỳ Dự án Siêu thị Go và dự án Đầu tư thay đổi phương tiện vận chuyển hành khách

Kiểm tra định kỳ Dự án Siêu thị Go và dự án Đầu tư thay đổi phương tiện vận chuyển hành khách

 •   03/11/2023 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-QĐTPT-TD ngày 18/10/2023 của Quỹ Đầu tư phát triển về kiểm tra định kỳ các dự án vay vốn.
Kiểm tra định kỳ Dự án “Đầu tư trường mầm non” của Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vạn Phước

Kiểm tra định kỳ Dự án “Đầu tư trường mầm non” của Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vạn Phước

 •   27/10/2023 11:24:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-QĐTPT-TD ngày 18/10/2023 của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh về việc kiểm tra định kỳ các dự án vay vốn.
Dự án “Xây dựng trang trại theo mô hình trại lạnh khép kín”

Dự án “Xây dựng trang trại theo mô hình trại lạnh khép kín”

 •   26/10/2023 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mai Dịch vụ Bắc An Khánh
Kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án “Xây dựng trang trại theo mô hình trại lạnh khép kín” trước giải ngân lần 2.

Kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án “Xây dựng trang trại theo mô hình trại lạnh khép kín” trước giải ngân lần 2.

 •   17/10/2023 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mai Dịch vụ Bắc An Khánh
Thông báo địa chỉ làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Thông báo địa chỉ làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

 •   15/10/2023 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV tham gia kiểm tra bắn đạn thật.

Tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV tham gia kiểm tra bắn đạn thật.

 •   29/09/2023 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế Hoạch số 1219/KH-BCH ngày 18/8/2023 của BCHQS Thành phố Tây Ninh Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng AR15 của Dân quân tự vệ năm thứ hai trở lên năm 2023 và Kế Hoạch số 1249/KH-BCH ngày 22/8/2023 của BCHQS Thành phố Tây Ninh Tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV năm thứ 2 trở lên tham gia kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng AR15 năm 2023
Thông báo Tuyển dụng lao động làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh năm 2023

Thông báo Tuyển dụng lao động làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh năm 2023

 •   29/09/2023 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ vào Kế hoạch số 48/KH-QĐTPT ngày 27/9/2023 về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh. Quỹ Đầu tư phát triển thông báo thông tin tuyển dụng như sau:
Thông báo về việc đấu giá tài sản

Thông báo về việc đấu giá tài sản

 •   11/12/2020 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản như sau: 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   01/12/2020 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh quy định diện tích, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp

UBND tỉnh Tây Ninh quy định diện tích, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp

 •   03/08/2020 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019
Thông báo đấu giá cổ phần của công ty cổ phần đầu tư TDIF

Thông báo đấu giá cổ phần của công ty cổ phần đầu tư TDIF

 •   22/06/2020 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông báo số 03/2020/AUC-TB ngày 15/6/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Mộc An Thịnh về việc thông báo đấu giá cổ phần của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh, tại Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau
Thông báo tạm hoãn phiên đấu giá cổ phần của công ty cổ phần TDIF

Thông báo tạm hoãn phiên đấu giá cổ phần của công ty cổ phần TDIF

 •   27/04/2020 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông báo số 02/2020/AUC-TB ngày 07/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Mộc An Thịnh về việc tạm hoãn phiên đấu giá của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh ngày 11/4/2020.
Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư TDIF

Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư TDIF

 •   01/04/2020 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 36a/QĐ-QĐTPT ngày 20/11/2019 của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh về việc phê duyệt chủ trương thoái phần vốn góp của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh tại Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
Quỹ Đầu tư phát triển Tây ninh cho vay Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương

Quỹ Đầu tư phát triển Tây ninh cho vay Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương

 •   04/03/2020 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Đối tượng cho vay là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

 •   09/10/2018 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ theo Thông báo số 1243/TB-SGDHCM ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ. Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Thông báo kết quả đấu giá như sau:
Chào bán cổ phần của Quỹ Đầu tư tại CTCP Cụm Công nghiệp Tân Hội

Chào bán cổ phần của Quỹ Đầu tư tại CTCP Cụm Công nghiệp Tân Hội

 •   03/10/2018 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ theo Quyết định số 359/QĐ-SGDHCM ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ như sau:

Các tin khác

danh mục cho vay
lãi suất cho vay
công khai minh bạch
lịch tiếp công dân
thực hành tiết kiệm chống lãng phí
báo cáo tài chính
Chi bộ
Công đoàn
Chi đoàn
Quỹ HTPT HTX
Quỹ bảo vệ môi trường
Quỹ đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây