Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh
  • Địa chỉ trụ sở: Số 1, hẻm 21A, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Hội đồng quản lý
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Trần Văn Chiến
Phó chủ tịch UBND tỉnh
Chủ tịch
Ông  Trần Văn Chiến
2 Ông Lương Minh Trí
Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển
Phó chủ tịch chuyên trách.
Ông Lương Minh Trí
3 Ông Trịnh Ngọc Phương
Giám đốc Sở Tài chính
Phó chủ tịch
Ông  Trịnh Ngọc Phương
4 Ông Nguyễn Xuân Hiền
Giám đốc Ngân hành nhà nước VN – CN tỉnh Tây Ninh
Ủy viên
Ông  Nguyễn Xuân Hiền
5 Ông Kiều Công Minh
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ủy viên
Ông  Kiều Công Minh
Ban Kiểm soát
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà: Lâm Huỳnh Kim Thu
Trưởng Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài Chính
Trưởng ban
Bà: Lâm Huỳnh Kim Thu
2 Bà: Lê Thanh Trúc
Chuyên viên phòng Kinh tế – Văn phòng UBND tỉnh
Thành viên
Bà: Lê Thanh Trúc
3 Ông : Nguyễn Văn Tuất
Thanh tra viên – Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tây Ninh
Thành viên
Ông : Nguyễn Văn Tuất
Lãnh đạo Quỹ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Lương Minh Trí
Điện thoại:
0276.3926555
Email: trilm@tayninh.gov.vn
Giám đốc Ông Lương Minh Trí
2 Bà Ngô Phạm Phương Thu
Điện thoại:
0276.3811370
Email: thunpp@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc Bà Ngô Phạm Phương Thu
3 Ông Đàm Văn Cường
Điện thoại:
0276.3811377
Email: cuongdv@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc Ông Đàm Văn Cường
Phòng Tổ chức hành chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà Thới Thị Hoa Thơm
Điện thoại:
0276.3811288
Email: hoathom@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Bà Thới Thị Hoa Thơm
2 Ông Lưu Thái Phong
Điện thoại:
0276.3811369
Email: thaiphong@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng Ông Lưu Thái Phong
Phòng Tài chính Kế toán
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà Nguyễn Thị Lộc
Điện thoại:
0276.3813664
Email: locnt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Lộc
2 Bà Huỳnh Thị Hồng Mỹ
Điện thoại:
0276.3813664
Email: hongmy@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng Bà Huỳnh Thị Hồng Mỹ
Phòng Tổng hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Tú
Điện thoại:
0276.3813665
Email: tunt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Tú
2 Bà Nguyễn Thị Bích Đào
Điện thoại:
0276.3813665
Email: daontb@tayninh.gov.vn
Phó trường phòng Bà Nguyễn Thị Bích Đào
3 Bà Nguyễn Ngọc Lý
Điện thoại:
0276.3813665
Email: lynn@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng Bà Nguyễn Ngọc Lý
Phòng Đầu tư
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Phạm Hồng Hải
Điện thoại:
0276.3811369
Email: honghai@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Ông Phạm Hồng Hải
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
Điện thoại:
0276.3811369
Email: thanhhangnt@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
Phòng Tín dụng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà Trần Thị Thanh Thoảng
Điện thoại:
0276.3811299
Email: thoangttt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Bà Trần Thị Thanh Thoảng
2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
Điện thoại:
0276.3811299
Email: ntnbich@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
Phòng Kiểm tra
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà Trình Thị Thiên Kim
Điện thoại:
0276.3811373
Email: thienkim@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Bà Trình Thị Thiên Kim
2 Bà Diệp Yến Nhi
Điện thoại:
0276.3811373
Email: yennhi@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng Bà Diệp Yến Nhi
danh mục cho vay
lãi suất cho vay
công khai minh bạch
lịch tiếp công dân
thực hành tiết kiệm chống lãng phí
báo cáo tài chính
Chi bộ
Công đoàn
Chi đoàn
Quỹ HTPT HTX
Quỹ bảo vệ môi trường
Quỹ đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây